Sajak Bahasa Sunda Tentang Guru

close
PDF
DOC
PPT
materi pembelajaran sastra sunda di sd jeung smp - File UPI

materi pembelajaran sastra sunda di sd jeung smp - File UPI

3 nyaeta sastra Sunda sampakan (dongeng, mantra, carita pantun, kakawihan, sisindiran) jeung sastra Sunda sampeuran (pupuh, carpon, novel, sajak bebas).
Tue, 16 Sep 2014 19:54:00 GMT