Puja Chants Dakshineswar Ramkrishna Sangha Adyapeath

close
PDF
DOC
PPT
puja chants: adyapeath - Dakshineswar Ramkrishna Sangha ...

puja chants: adyapeath - Dakshineswar Ramkrishna Sangha ...

Pranam Mantra Om Achyutam, Keshabam Bishnum Harim Satyam Janardanam Hansam Narayananchaiba etwa naamaasthakwam shuvam. Om akhanda mandalaakaaram byaptam jena charaacharam
Mon, 22 Sep 2014 01:17:00 GMT