Penggunaan Alat Bantu Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil

CLOSE
PDF
DOC
PPT
Penggunaan Alat Bantu Mengajar - Welcome to Universiti ...

Penggunaan Alat Bantu Mengajar - Welcome to Universiti ...

Min bagi kekerapan penggunaan poster/carta dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah 2.61. Ini menunjukkan kekerapan penggunaan poster/carta di kalangan ...
Sun, 31 Aug 2014 19:01:00 GMT
Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 35 soalan berkaitan dengan penggunaan alat rangkaian sosial untuk tujuan pendidikan dan bahagian yang
Mon, 01 Sep 2014 13:45:00 GMT
PENGGUNAAN APLIKASI ATAS TALIAN DALAM PROSES PENGAJARAN ...

PENGGUNAAN APLIKASI ATAS TALIAN DALAM PROSES PENGAJARAN ...

Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014) Batu Pahat, Johor, 9 – 10 April 2014 1 PENGGUNAAN APLIKASI ATAS TALIAN DALAM
Sun, 31 Aug 2014 17:00:00 GMT
Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Guru Menggunakan ICT dalam Pengajaran 27 Guru didedahkan dengan pelbagai kaedah bagaimana ICT digunakan sebagai medium untuk
Tue, 02 Sep 2014 20:03:00 GMT
Nurdalina binti Daud - Welcome to Universiti Teknologi ...

Nurdalina binti Daud - Welcome to Universiti Teknologi ...

Hasil dapatan kajian ini dapat memberi dorongan kepada guru pelatih supaya bersikap positif dalam mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar untuk meningkatkan ...
Sat, 30 Aug 2014 20:00:00 GMT
Jabatan Matematik Maktab Perguruan Batu Lintang

Jabatan Matematik Maktab Perguruan Batu Lintang

satu kajian mengenai penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran pembelajaran matematik di sekolah rendah oleh lai kim leong, khaw ah hong & seah ai kuan
Tue, 02 Sep 2014 10:59:00 GMT
KEBERKESANAN KAJIAN PEMBELAJARAN BERBANTU KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAJIAN PEMBELAJARAN BERBANTU KOMPUTER ...

ABSTRAK Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan penggunaan internet khususnya laman web Virtual Field Trip di dalam pengajaran dan ...
Tue, 02 Sep 2014 00:58:00 GMT
KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

5 ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer dapat meningkatkan lagi pencapaian dan penguasaan pelajar
Sat, 30 Aug 2014 21:54:00 GMT
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

4 2. peningkatan motivasi belajar kimia melalui metode role playing siswa kelas x sma 3. penggunaan strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan efektifitas
Tue, 02 Sep 2014 10:23:00 GMT
PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

Pedoman Pengembangan Portofolio untuk Penilaian 3 pameran. Dalam dunia pendidikan, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa, sebagai hasil pelaksanaan ...
Mon, 01 Sep 2014 00:09:00 GMT