Penggunaan Alat Bantu Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil

close
PDF
DOC
PPT
Penggunaan Alat Bantu Mengajar - Welcome to Universiti ...

Penggunaan Alat Bantu Mengajar - Welcome to Universiti ...

Min bagi kekerapan penggunaan poster/carta dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah 2.61. Ini menunjukkan kekerapan penggunaan poster/carta di kalangan ...
Tue, 16 Sep 2014 12:44:00 GMT
Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan ...

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan ...

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah
Mon, 15 Sep 2014 08:35:00 GMT
Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Penggunaan Alat Rangkaian Sosial di kalangan Pelajar di ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 35 soalan berkaitan dengan penggunaan alat rangkaian sosial untuk tujuan pendidikan dan bahagian yang
Mon, 15 Sep 2014 11:41:00 GMT
Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Guru Menggunakan ICT dalam Pengajaran 27 Guru didedahkan dengan pelbagai kaedah bagaimana ICT digunakan sebagai medium untuk
Tue, 16 Sep 2014 15:43:00 GMT
Jabatan Matematik Maktab Perguruan Batu Lintang

Jabatan Matematik Maktab Perguruan Batu Lintang

satu kajian mengenai penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran pembelajaran matematik di sekolah rendah oleh lai kim leong, khaw ah hong & seah ai kuan
Mon, 15 Sep 2014 20:52:00 GMT
PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

PENGEMBANGAN PORTOFOLIO UNTUK PENILAIAN - tentang ...

Pedoman Pengembangan Portofolio untuk Penilaian 3 pameran. Dalam dunia pendidikan, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa, sebagai hasil pelaksanaan ...
Tue, 16 Sep 2014 15:07:00 GMT
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS PENINGKATAN PRESTASI ...

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS PENINGKATAN PRESTASI ...

laporan penelitian tindakan kelas peningkatan prestasi belajar matematika melalui penggunaan alat peraga kardus kelas v sd negeri 3 jrakah kecamatan selo kabupaten ...
Mon, 15 Sep 2014 22:25:00 GMT
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) - Bahan Ajar

4 2. peningkatan motivasi belajar kimia melalui metode role playing siswa kelas x sma 3. penggunaan strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan efektifitas
Tue, 16 Sep 2014 10:43:00 GMT
media dan alat peraga dalam pembelajaran bahasa kedua ...

media dan alat peraga dalam pembelajaran bahasa kedua ...

Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Bahasa Kedua Drs. Dian Indihadi, M.Pd. 6 Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa kedua hendaknya
Tue, 16 Sep 2014 04:45:00 GMT
Instrumen Supervisi Akademik - tentang PENDIDIKAN ...

Instrumen Supervisi Akademik - tentang PENDIDIKAN ...

2 SUPERVISI AKADEMIK Supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang bertujuan ...
Tue, 16 Sep 2014 15:58:00 GMT