Panduan Menggunakan Spss 17

PDF
DOC
PPT
MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

Dilarang menggandakan seijin tim penyusun 2 BAB I PENDAHULUAN SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) adalah sebuah program pada komputer
Tue, 29 Jul 2014 00:35:00 GMT
KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ...

KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ...

71 Panduan dan contoh peta konsep untuk topik pembelajaran Sejarah Dunia tingkatan 4 bagi bab 4 disediakan oleh pengkaji. Satu panduan aplikasi peta konsep dan ...
Thu, 31 Jul 2014 06:38:00 GMT
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) ADVANCEMENT AND CRITICAL ...

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) ADVANCEMENT AND CRITICAL ...

total quality management (tqm) advancement and critical success factors for implementation in manufacturing small and medium sized enterprise (smes)
Tue, 29 Jul 2014 22:46:00 GMT
KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer (penggunaan perisian power point interaktif) terhadap peningkatan penguasaan konsep sains dalam
Tue, 29 Jul 2014 14:54:00 GMT
Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti ...

Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti ...

kaedah analasis dan sebagainya lagi. Bagi kajian yang dilakukan ini pengkaji menggunakan kaedah berbentuk tinjauan (survey research) yang menggunakan borang soal ...
Mon, 28 Jul 2014 19:13:00 GMT
Kajian Penglibatan PIBG di Sekolah Rendah 1.0 Latar Belakang

Kajian Penglibatan PIBG di Sekolah Rendah 1.0 Latar Belakang

4.0 Soalan Kajian Berdasarkan kepada objektif khusus di atas, beberapa soalan kajian telah dibentuk untuk dikaji. a. Apakah bentuk-bentuk penglibatan PIBG di sekolah?
Tue, 29 Jul 2014 04:38:00 GMT
Aspek Kemahiran ‘Employability’ yang Dikehendaki ...

Aspek Kemahiran ‘Employability’ yang Dikehendaki ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 67 - 79 Aspek Kemahiran ‘Employability’ yang Dikehendaki Majikan Industri Pembuatan Masa Kini (Aspects of Employability ...
Thu, 31 Jul 2014 02:13:00 GMT
Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ...

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ...

17 Journal of Techno Social Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHAH:18001) Analisis Kepada Penerimaan Faedah Pelaksanaannya Kepada Organisasi Di ...
Tue, 29 Jul 2014 07:52:00 GMT
KAJIAN MASALAH PENDENGARAN DAN SARINGAN MUTASI A1555G GEN ...

KAJIAN MASALAH PENDENGARAN DAN SARINGAN MUTASI A1555G GEN ...

kajian masalah pendengaran dan saringan mutasi a1555g gen dna mitokondria (mtdna) di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran jenis sensorineural tidak bersindromik
Mon, 28 Jul 2014 16:35:00 GMT
KESAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN FASILITI KE ATAS KEPUASAN ...

KESAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN FASILITI KE ATAS KEPUASAN ...

kesan perkhidmatan pengurusan fasiliti . ke atas kepuasan penyelia kilang . elektrik dan elektronik (e&e) di malaysia . oleh . ashrof zainuddin . tesis yang ...
Wed, 30 Jul 2014 02:28:00 GMT