Panduan Menggunakan Spss 17

PDF
DOC
PPT
MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

Dilarang menggandakan seijin tim penyusun 2 BAB I PENDAHULUAN SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) adalah sebuah program pada komputer
Tue, 22 Jul 2014 18:44:00 GMT
KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ...

KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ...

71 Panduan dan contoh peta konsep untuk topik pembelajaran Sejarah Dunia tingkatan 4 bagi bab 4 disediakan oleh pengkaji. Satu panduan aplikasi peta konsep dan ...
Thu, 24 Jul 2014 20:51:00 GMT
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) ADVANCEMENT AND CRITICAL ...

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) ADVANCEMENT AND CRITICAL ...

total quality management (tqm) advancement and critical success factors for implementation in manufacturing small and medium sized enterprise (smes)
Wed, 23 Jul 2014 17:39:00 GMT
KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer (penggunaan perisian power point interaktif) terhadap peningkatan penguasaan konsep sains dalam
Wed, 23 Jul 2014 10:22:00 GMT
Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti ...

Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti ...

kaedah analasis dan sebagainya lagi. Bagi kajian yang dilakukan ini pengkaji menggunakan kaedah berbentuk tinjauan (survey research) yang menggunakan borang soal ...
Tue, 22 Jul 2014 11:35:00 GMT
Kajian Penglibatan PIBG di Sekolah Rendah 1.0 Latar Belakang

Kajian Penglibatan PIBG di Sekolah Rendah 1.0 Latar Belakang

4.0 Soalan Kajian Berdasarkan kepada objektif khusus di atas, beberapa soalan kajian telah dibentuk untuk dikaji. a. Apakah bentuk-bentuk penglibatan PIBG di sekolah?
Fri, 25 Jul 2014 01:58:00 GMT
Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ...

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ...

17 Journal of Techno Social Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHAH:18001) Analisis Kepada Penerimaan Faedah Pelaksanaannya Kepada Organisasi Di ...
Tue, 22 Jul 2014 23:23:00 GMT
KAJIAN MASALAH PENDENGARAN DAN SARINGAN MUTASI A1555G GEN ...

KAJIAN MASALAH PENDENGARAN DAN SARINGAN MUTASI A1555G GEN ...

kajian masalah pendengaran dan saringan mutasi a1555g gen dna mitokondria (mtdna) di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran jenis sensorineural tidak bersindromik
Fri, 25 Jul 2014 10:55:00 GMT
KESAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN FASILITI KE ATAS KEPUASAN ...

KESAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN FASILITI KE ATAS KEPUASAN ...

kesan perkhidmatan pengurusan fasiliti . ke atas kepuasan penyelia kilang . elektrik dan elektronik (e&e) di malaysia . oleh . ashrof zainuddin . tesis yang ...
Wed, 23 Jul 2014 19:47:00 GMT
KEBERKESANAN PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING: ALTERNATIF ...

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING: ALTERNATIF ...

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING: ALTERNATIF PENYELESAIAN KRISIS NILAI ᵃAdi Syahid Mohd Ali, ᵇNoor Hisham Md Nawi dan ᵃSudirman Abd Fatah
Tue, 22 Jul 2014 23:52:00 GMT