Karangan Bahasa Jerman

CLOSE
PDF
DOC
PPT
TOKOH FALAK - Laman Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Pulau ...

TOKOH FALAK - Laman Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Pulau ...

2 Karya-karya al-Khawarizmi: Diantara karangan Al-Khawarizmi ialah Kitab at-Tarikh (falak), Kitab al-Rukhmat(falak), Istkhraj Tarikh al-Yahudi (falak), Kitab ...
Fri, 22 Aug 2014 14:40:00 GMT
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Novel

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Novel

xviii Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang
Wed, 20 Aug 2014 17:48:00 GMT