Judul Disertasi Teknologi Pendidikan

PDF
DOC
PPT
PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN MULTIKULTURAL DAN ...

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN MULTIKULTURAL DAN ...

1 pembelajaran sejarah berbasis pendekatan multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, global, dalam integrasi bangsa (studi kuasi eksperimental terhadap ...
Tue, 22 Jul 2014 13:29:00 GMT
MENGHINDARI PERANGKAP PLAGIARISME DALAM MENGHASILKAN KARYA ...

MENGHINDARI PERANGKAP PLAGIARISME DALAM MENGHASILKAN KARYA ...

MENGHINDARI PERANGKAP PLAGIARISME DALAM MENGHASILKAN KARYA TULIS ILMIAH PROF. DR. IR. H. ZULKARNAIN, M.HORT.SC. Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Wed, 23 Jul 2014 10:36:00 GMT
JUDUL KAJIAN HAK PERKHIDMATAN PEKERJA PEMBINAAN

JUDUL KAJIAN HAK PERKHIDMATAN PEKERJA PEMBINAAN

psz 19 : 16 ( pind.1/97 ) universiti teknologi malaysia 4. borang pengesahan status tesis judul : kajian hak perkhidmatan pekerja pembinaan sesi pengajian : 2003/2004
Wed, 23 Jul 2014 22:32:00 GMT
PEMBANGUNAN PATRIOTISME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ...

PEMBANGUNAN PATRIOTISME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ...

pembangunan patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah tingkatan dua : perbandingan antara empat jenis sekolah chua kheng hoe
Mon, 21 Jul 2014 13:30:00 GMT
PENGAPLIKASIAN TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM PROSES ...

PENGAPLIKASIAN TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM PROSES ...

pengaplikasian teori konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran reka cipta noor azizah binti ahmad universiti teknologi malaysia
Mon, 21 Jul 2014 12:40:00 GMT
Apa itu Skripsi - baguspippo

Apa itu Skripsi - baguspippo

Apa itu Skripsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), skripsi diartikan sebagai karangan ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan pendidikan ...
Thu, 24 Jul 2014 03:11:00 GMT
TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY DALAM PEMBELAJARAN ...

TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY DALAM PEMBELAJARAN ...

TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA I. PENDAHULUAN Salah satu filsafat yang terpenting dalam kajian matematika adalah
Mon, 21 Jul 2014 01:35:00 GMT
METODE PENELITIAN SOSIALMETODE PENELITIAN SOSIAL

METODE PENELITIAN SOSIALMETODE PENELITIAN SOSIAL

Batasan/kendala penelitian •waktu •tempat •sumberdaya: tenaga, beaya, data •ilmu pengetahuan dan teknologi (teori dan metode) Bagaimana Penelitian yang Baik?
Mon, 21 Jul 2014 18:38:00 GMT
i ANALISIS KEKURANGAN TENAGA MAHIR DALAM INDUSTRI ...

i ANALISIS KEKURANGAN TENAGA MAHIR DALAM INDUSTRI ...

psz 19: 16 (pind. 1/97) universiti teknologi malaysia borang pengesahan status tesis ♦ judul : analisis kekurangan tenaga mahir dalam industri
Tue, 22 Jul 2014 19:20:00 GMT