Dimyati Dan Mudjiono 2006

PDF
DOC
PPT
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Hakekat Pembelajaran 1 ...

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Hakekat Pembelajaran 1 ...

11 adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Konsep pembelajaran menurut Corey (Syaiful Sagala, 2011 ...
Sun, 20 Jul 2014 23:54:00 GMT