Dasar Dasar Menguasai Spss

PDF
DOC
PPT
STATISTIKA DASAR (FI411) - Direktori File UPI | Silabus ...

STATISTIKA DASAR (FI411) - Direktori File UPI | Silabus ...

KOMPETENSI DASAR YANG DIHARAPKAN Memahami pengertian-pengertian dasar dalam statistika Menguasai teknik/cara menyajikan data Menguasai pengetahuan tentang ukuran ...
Tue, 22 Jul 2014 02:59:00 GMT
Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu ...

Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu ...

PROSIDING PERKEM VII, JILID 1 (2012) 696 - 708 ISSN: 2231 – 962X Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), Transformasi Ekonomi dan Sosial Ke ...
Mon, 21 Jul 2014 16:58:00 GMT
TAHAP KEBIMBANGAN PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA ...

TAHAP KEBIMBANGAN PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA ...

2 Latar Belakang Kajian Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kebimbangan yang dihadapi oleh pelajar terhadap mata pelajaran matematik kejuruteraan yang ...
Wed, 23 Jul 2014 08:49:00 GMT
KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

vot 71991 kesan kewujudan hypermarket ke atas peniaga melayu di johor azlah bin md ali thuaibah @ suaibah binti abu bakar pm dr hishamuddin md som
Tue, 22 Jul 2014 13:15:00 GMT
Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 8 Analisis Data Data dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS ...
Tue, 22 Jul 2014 10:09:00 GMT
Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - Universiti ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - Universiti ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak PrasekolahJurnal Pendidikan 30 (2005) 3 - 19 3 Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah ROHATY MOHD MAJZUB SHAFIE MOHD.
Mon, 21 Jul 2014 00:59:00 GMT
web.moe.gov.my

web.moe.gov.my

CONTOH JURNAL Hubungan Antara Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru. Anna Felicia Ishak Sin Universiti Utara Malaysia
Wed, 23 Jul 2014 04:53:00 GMT
PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN ...

PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN ...

ABSTRAK Kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengenalpasti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam proses pengajaran guru bagi mata pelajaran Kemahiran
Mon, 21 Jul 2014 08:30:00 GMT
Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

seperti ”Baik”, ”Cemerlang”, ”Menguasai tahap pencapaian minimum” dan ”Boleh membaca dengan kefahaman yang tinggi”. Walau bagaimanapun peperiksaan ...
Sun, 20 Jul 2014 22:00:00 GMT
Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jilid 7 Disember 2005 Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Mon, 21 Jul 2014 14:13:00 GMT