Dasar Dasar Menguasai Spss

PDF
DOC
PPT
STATISTIKA DASAR (FI411) - Direktori File UPI | Silabus ...

STATISTIKA DASAR (FI411) - Direktori File UPI | Silabus ...

KOMPETENSI DASAR YANG DIHARAPKAN Memahami pengertian-pengertian dasar dalam statistika Menguasai teknik/cara menyajikan data Menguasai pengetahuan tentang ukuran ...
Mon, 28 Jul 2014 21:50:00 GMT
Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu ...

Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu ...

PROSIDING PERKEM VII, JILID 1 (2012) 696 - 708 ISSN: 2231 – 962X Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), Transformasi Ekonomi dan Sosial Ke ...
Sat, 26 Jul 2014 00:39:00 GMT
TAHAP KEBIMBANGAN PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA ...

TAHAP KEBIMBANGAN PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA ...

1 tahap kebimbangan pelajar terhadap penggunaan bahasa inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran modul matematik: satu kajian rintis di
Sat, 26 Jul 2014 11:59:00 GMT
KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

vot 71991 kesan kewujudan hypermarket ke atas peniaga melayu di johor azlah bin md ali thuaibah @ suaibah binti abu bakar pm dr hishamuddin md som
Mon, 28 Jul 2014 20:53:00 GMT
Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 8 Analisis Data Data dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS ...
Mon, 28 Jul 2014 20:03:00 GMT
Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - Universiti ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - Universiti ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak PrasekolahJurnal Pendidikan 30 (2005) 3 - 19 3 Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah ROHATY MOHD MAJZUB SHAFIE MOHD.
Sun, 27 Jul 2014 08:51:00 GMT
Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

seperti ”Baik”, ”Cemerlang”, ”Menguasai tahap pencapaian minimum” dan ”Boleh membaca dengan kefahaman yang tinggi”. Walau bagaimanapun peperiksaan ...
Sun, 27 Jul 2014 03:01:00 GMT
Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jilid 7 Disember 2005 Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Sun, 27 Jul 2014 20:18:00 GMT
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM ...

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM ...

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (kbkk) dalam proses pengajaran guru mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di enam buah sekolah menengah sekitar skudai
Sun, 27 Jul 2014 20:11:00 GMT
HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN ...

HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN ...

LATAR BELAKANG MASALAH Organisasi sekolah merupakan organisasi yang bertindak sebagai pelaksana dasar yang telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan iaitu ...
Sun, 27 Jul 2014 17:27:00 GMT