Dasar Dasar Menguasai Spss

close
PDF
DOC
PPT
STATISTIKA DASAR (FI411) - Direktori File UPI | Silabus ...

STATISTIKA DASAR (FI411) - Direktori File UPI | Silabus ...

KOMPETENSI DASAR YANG DIHARAPKAN Memahami pengertian-pengertian dasar dalam statistika Menguasai teknik/cara menyajikan data Menguasai pengetahuan tentang ukuran ...
Thu, 18 Sep 2014 14:51:00 GMT
Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 1, Mac 2011 8 Analisis Data Data dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS ...
Wed, 17 Sep 2014 08:04:00 GMT
KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

KESAN KEWUJUDAN HYPERMARKET KE ATAS PENIAGA MELAYU DI ...

vot 71991 kesan kewujudan hypermarket ke atas peniaga melayu di johor azlah bin md ali thuaibah @ suaibah binti abu bakar pm dr hishamuddin md som
Wed, 17 Sep 2014 08:18:00 GMT
Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - Official Portal ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah - Official Portal ...

Simptom Disleksia Kanak-kanak PrasekolahJurnal Pendidikan 30 (2005) 3 - 19 3 Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah ROHATY MOHD MAJZUB SHAFIE MOHD.
Wed, 17 Sep 2014 04:08:00 GMT
Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu ...

Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu ...

PROSIDING PERKEM VII, JILID 1 (2012) 696 - 708 ISSN: 2231 – 962X Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), Transformasi Ekonomi dan Sosial Ke ...
Thu, 18 Sep 2014 20:49:00 GMT
Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran ...

seperti ”Baik”, ”Cemerlang”, ”Menguasai tahap pencapaian minimum” dan ”Boleh membaca dengan kefahaman yang tinggi”. Walau bagaimanapun peperiksaan ...
Thu, 18 Sep 2014 04:57:00 GMT
Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi ...

Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi ...

Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 61 SAMPEL KAJIAN Sampel dalam kajian ini melibatkan 105 orang guru yang
Thu, 18 Sep 2014 00:39:00 GMT
Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jilid 7 Disember 2005 Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Tue, 16 Sep 2014 21:27:00 GMT