Contoh Novel Kehidupan

close
PDF
DOC
PPT
Sutera Dalam Lukisan (Abd. Talib Hassan) - Lamanbahasa's ...

Sutera Dalam Lukisan (Abd. Talib Hassan) - Lamanbahasa's ...

Sutera Dalam Lukisan (Abd. Talib Hassan) Novel ini memaparkan kisah seorang pemuda yang mengalami konflik jiwa akibat kematian ibunya yang telah dibunuh oleh ...
Mon, 29 Sep 2014 04:22:00 GMT
Tingkatan - Lamanbahasa's Blog | Guru Cemerlang Bahasa ...

Tingkatan - Lamanbahasa's Blog | Guru Cemerlang Bahasa ...

Tingkatan Lima Masa 80 Minit Tajuk Kabus di Perbukitan Genre Novel Fokus Utama 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai,
Tue, 30 Sep 2014 18:54:00 GMT
PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK ...

PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK ...

pnHjhNoria Salleh 1 PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK KEMBARA AMIRA AZFA HANANI TEMA Pengembaraan seorang remaja perempuan dalam
Wed, 01 Oct 2014 12:48:00 GMT
Nilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah

Nilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah

Nilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah Rajin Salah satu nilai dalam novel ini adalah rajin. Watak utama Doktor Fikri merupakan seorang budak yang rajin.
Sun, 28 Sep 2014 13:13:00 GMT
PRGRAM MURID SEHARI BERSAMA GC/JU KELANTAN 2009

PRGRAM MURID SEHARI BERSAMA GC/JU KELANTAN 2009

SOALAN STRUKTUR • Tidak menjawab semua bahagian yang disoal • Meninggalkan soalan yang mudah • Jawapan yang tidak logik • Tidak ada usaha mencuba / tiada
Mon, 29 Sep 2014 07:00:00 GMT
KEFUNGSIAN GAYA BAHASA PENGULANGAN DALAM NOVEL AL-ABRAR ...

KEFUNGSIAN GAYA BAHASA PENGULANGAN DALAM NOVEL AL-ABRAR ...

kemanusiaan 17 (2010), 91–110 kefungsian gaya bahasa pengulangan dalam novel al-abrar: satu analisis wacana (the functionality of repetition in the
Tue, 30 Sep 2014 12:56:00 GMT
SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XII Semester : 1 Standar Kompetensi : Menulis 4.Mengungkapkan infomasi dalam bentuk ...
Wed, 01 Oct 2014 16:37:00 GMT
PANDUAN APRESIASI PROSA – FIKSI - Direktori File UPI ...

PANDUAN APRESIASI PROSA – FIKSI - Direktori File UPI ...

4 Yang membedakan novel dengan cerpen dan novelet adalah segi panjang dan keluasan cakupannya. Dalam novel, karena jauh lebih panjang, pengarang dapat
Wed, 01 Oct 2014 08:16:00 GMT
KARYA TULIS ILMIAH POPULER - Direktori File UPI | Silabus ...

KARYA TULIS ILMIAH POPULER - Direktori File UPI | Silabus ...

60 atau tidaknya deck dan penataan letaknya dipengaruhi oleh luas area halaman yang tersedia dan panjang pendeknya artikel. Contoh Deck 3) Isi (Bodytext)
Tue, 30 Sep 2014 04:07:00 GMT
Aspek Gaya Bahasa dalam Teks Sastera Melayu Berunsur Islam

Aspek Gaya Bahasa dalam Teks Sastera Melayu Berunsur Islam

Jurnal Pengajian Umum Bil. 7 57 contoh qadak dan qadar Tuhan yang akan kekal selamanya. Perenggan 2 pula memperkenalkan nama tempat, iaitu Kampung Bukit Setugal.
Wed, 01 Oct 2014 00:09:00 GMT