Contoh Modul Pembelajaran

PDF
DOC
PPT
MODUL PEMBELAJARAN - alfirosyadi | Just another WordPress ...

MODUL PEMBELAJARAN - alfirosyadi | Just another WordPress ...

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga modul pembelajaran matakuliah kalkulus II ini selesai disusun.
Fri, 25 Jul 2014 07:56:00 GMT
PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODUL LOGIKA MATEMATIKA

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODUL LOGIKA MATEMATIKA

Modul Logika.doc 7 BAB I PENDAHULUAN A. DESKRIPSI Modul logika matematika ini terdiri atas beberapa bagian Proses Pembelajaran antara lain:
Fri, 25 Jul 2014 16:32:00 GMT
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENERUSI AL ...

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENERUSI AL ...

255 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENERUSI AL-QURAN Suhaila Zailani @ Hj Ahmad,1 Salamiah Ab. Ghani,2 Ummu Hani Hj. Hashim,3 Khazri Osman,4
Fri, 25 Jul 2014 15:20:00 GMT
PEMBELAJARAN IRISAN KERUCUT: LINGKARAN DI SMA

PEMBELAJARAN IRISAN KERUCUT: LINGKARAN DI SMA

3 PPP 04/Dan/mk BAB II IRISAN KERUCUT DI SMA PADA KURIKULUM 2004 A. Pembelajaran Lingkaran di SMA Mata Pelajaran : Matematika Jenjang Pendidikan : SMA
Thu, 24 Jul 2014 01:24:00 GMT
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA - SK KOTA AUR | ILMU JANA ...

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA - SK KOTA AUR | ILMU JANA ...

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara v Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi Pendahuluan vii Modul 1: Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 1
Thu, 24 Jul 2014 14:03:00 GMT
Satu Untuk UNM - PSG Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

Satu Untuk UNM - PSG Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

1 Pendidikan & Latihan Profesi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar Satu Untuk UNM PENDAHULUAN Modul ini berisi pemahaman tentang anak Taman Kanak Kanak (TK).
Wed, 23 Jul 2014 09:03:00 GMT
Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan ...

Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan ...

Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Senario Bagi Tajuk Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-Rom.
Thu, 24 Jul 2014 10:49:00 GMT
MODUL 4 PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA 2 ...

MODUL 4 PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA 2 ...

1 MODUL 4 PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA DI SEKOLAH DASAR Tatat Hartati, M.Ed.Ph.D. Pendahuluan Dalam modul ini akan dibahas 3 hal, yakni:
Fri, 25 Jul 2014 23:56:00 GMT
Pembelajaran SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM - Dual Mode System ...

Pembelajaran SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM - Dual Mode System ...

iv BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran online (e-learning). Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan
Fri, 25 Jul 2014 18:05:00 GMT
Modul P&P Matematik Tahun 1 - Utama

Modul P&P Matematik Tahun 1 - Utama

PENJELASAN MODUL Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah.
Wed, 23 Jul 2014 21:13:00 GMT