Contoh Materi Dakwah Islam

CLOSE
PDF
DOC
PPT
A. Latar Belakang - Mari Berkreativ Bersama Ku

A. Latar Belakang - Mari Berkreativ Bersama Ku

1 Lampiran 3 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SMA, MA, SMALB, SMK DAN MAK 1. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas
Tue, 26 Aug 2014 16:22:00 GMT
Wala' Dan Bara' Dalam Islam - Meniti Jalan yang Lurus ...

Wala' Dan Bara' Dalam Islam - Meniti Jalan yang Lurus ...

wala' dan bara' dalam islam karya : syeikh shalih bin fauzan alfauzan penerjemah : team akafa press murajaah : munir fuadi ridwan, ma dr.muh.mu’inudinillah basri, ma
Sun, 24 Aug 2014 16:32:00 GMT
BERKENALAN - Meniti Jalan yang Lurus | Mari kita kembali ...

BERKENALAN - Meniti Jalan yang Lurus | Mari kita kembali ...

PENGANTAR PENERBIT slam harus dipatrami melalui proses yang tepat dan benar. Memahami Islam melalui alur yang salatr kaprah bisa menjerumuskan diri ke lembatr ...
Sun, 24 Aug 2014 20:28:00 GMT
Pendidikan Agama Islam Kelas VIII - Buku Sekolah ...

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII - Buku Sekolah ...

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII iii Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan
Sun, 24 Aug 2014 14:30:00 GMT
SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW BAB - Farhansyaddad weblog

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW BAB - Farhansyaddad weblog

Pendidikan Agama Islam SMP Keals VIII Semester 1/MGMP PAI KOTA BOGOR 58 SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW BAB A. Sejarah Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat melalui ...
Wed, 27 Aug 2014 00:29:00 GMT
Buku putih mazhab Syiah isi revisi 13.12.24

Buku putih mazhab Syiah isi revisi 13.12.24

ix PENGANTAR Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. Kesefahaman, Urat Nadi Persaudaraan Islam* B uku putih ini, dan upaya-upaya merakit per sa-tu an umat, adalah dua hal ...
Tue, 26 Aug 2014 10:32:00 GMT