Contoh Materi Dakwah Islam

PDF
DOC
PPT
A. Latar Belakang - Mari Berkreativ Bersama Ku

A. Latar Belakang - Mari Berkreativ Bersama Ku

1 Lampiran 3 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SMA, MA, SMALB, SMK DAN MAK 1. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas
Wed, 23 Jul 2014 01:11:00 GMT
Wala' Dan Bara' Dalam Islam - Meniti Jalan yang Lurus ...

Wala' Dan Bara' Dalam Islam - Meniti Jalan yang Lurus ...

wala' dan bara' dalam islam karya : syeikh shalih bin fauzan alfauzan penerjemah : team akafa press murajaah : munir fuadi ridwan, ma dr.muh.mu’inudinillah basri, ma
Fri, 25 Jul 2014 10:55:00 GMT
BERKENALAN - Meniti Jalan yang Lurus | Mari kita kembali ...

BERKENALAN - Meniti Jalan yang Lurus | Mari kita kembali ...

PENGANTAR PENERBIT slam harus dipatrami melalui proses yang tepat dan benar. Memahami Islam melalui alur yang salatr kaprah bisa menjerumuskan diri ke lembatr ...
Thu, 24 Jul 2014 13:20:00 GMT
SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW BAB - Farhansyaddad weblog

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW BAB - Farhansyaddad weblog

Pendidikan Agama Islam SMP Keals VIII Semester 1/MGMP PAI KOTA BOGOR 58 SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW BAB A. Sejarah Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat melalui ...
Fri, 25 Jul 2014 10:55:00 GMT
Buku putih mazhab Syiah isi revisi 13.12.24

Buku putih mazhab Syiah isi revisi 13.12.24

ix PENGANTAR Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. Kesefahaman, Urat Nadi Persaudaraan Islam* B uku putih ini, dan upaya-upaya merakit per sa-tu an umat, adalah dua hal ...
Wed, 23 Jul 2014 02:08:00 GMT