Contoh Lembaran Pengesahan

close
PDF
DOC
PPT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN ...

- 2 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 ...
Mon, 20 Oct 2014 04:54:00 GMT
Menteri Perindustrian Republik Indonesia : 83/M-IND/PER/ll ...

Menteri Perindustrian Republik Indonesia : 83/M-IND/PER/ll ...

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 83/M-IND/PER/ll/2008 Pasal 2 (1) Memberlakukan StanEiar Nasional Indonesia (SNI) 01-3140.2-2006 Gula Kristal Rafinasi atau ...
Sun, 19 Oct 2014 05:53:00 GMT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (REALISASI PENGGUNAAN ...

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (REALISASI PENGGUNAAN ...

SISTEMATIKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM) 1. Sampul/ Cover 2. Pengesahan 3. Kata Pengantar 4. Daftar Isi
Mon, 20 Oct 2014 17:48:00 GMT
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2008

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2008

jpa(s) (k) 31/11(12) no. siri: kerajaan malaysia _____ surat pekeliling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2008 ...
Mon, 20 Oct 2014 22:05:00 GMT
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P. 8/Menhut-II/2009 ...

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P. 8/Menhut-II/2009 ...

- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
Sun, 19 Oct 2014 14:50:00 GMT
TEKNOLOGI BAHAN I - Highway Engineering - State ...

TEKNOLOGI BAHAN I - Highway Engineering - State ...

ii Halaman Pengesahan Diktat ini telah diperiksa Oleh Ketua Program Studi Konstruksi Bangunan Sipil Nunung Martina, ST.,MSi. NIP : 131907748 Disahkan pada tanggal 12 ...
Thu, 16 Oct 2014 01:10:00 GMT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG ...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG ...

peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa
Mon, 20 Oct 2014 16:00:00 GMT
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ...

departemen keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cukai peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor : p-08/bc/2009 tentang
Sat, 18 Oct 2014 06:37:00 GMT
KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN ...

KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN ...

ii PENGESAHAN PENYELIA “Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti ...
Sat, 18 Oct 2014 21:39:00 GMT
PERMOHONAN UNTUK LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN DI BAWAH ...

PERMOHONAN UNTUK LESEN PEMAJUAN PERUMAHAN DI BAWAH ...

permohonan untuk lesen pemajuan perumahan di bawah peraturan 3, peraturan-peraturan pemajuan perumahan (kawalan & pelesenan) (pindaan) 2002
Sat, 18 Oct 2014 06:51:00 GMT