Contoh Buku Panduan Guru Biologi Pdf

CLOSE
PDF
DOC
PPT
untuk SMA/MA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

untuk SMA/MA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

4 Panduan Guru Jadilah Guru yang Baik John Milton Gregory merupakan penulis buku yang terkenal tentang Tujuh Hukum Mengajar. Inilah beberapa petunjuk yang perlu ...
Thu, 28 Aug 2014 11:12:00 GMT
I N S T R U M E N S U P E R V I S I D A N E V A L U A S I ...

I N S T R U M E N S U P E R V I S I D A N E V A L U A S I ...

1 2 3 4 NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR URAIAN KONDISI S K O R 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3. 2.3.1 3. 3.1 Tenaga pendidik 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Tersedia guru ...
Thu, 28 Aug 2014 10:37:00 GMT
Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik?

Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik?

lemah, kumpulan serdahana serta kumpulang cergas. Guru terpaksa memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan ...
Fri, 29 Aug 2014 11:04:00 GMT
KAEDAH MENANGANI KANAK­KANAK BERMASALAH TINGKAH LAKU

KAEDAH MENANGANI KANAK­KANAK BERMASALAH TINGKAH LAKU

90 Seminar Kaunseling Keluarga 2008 KAEDAH MENANGANI KANAK­KANAK BERMASALAH TINGKAH LAKU Saadah binti Sumrah, 1 Salwan binti S udirman ,
Thu, 28 Aug 2014 06:26:00 GMT