Contoh Buku Panduan Guru Biologi Pdf

close
PDF
DOC
PPT
untuk SMA/MA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

untuk SMA/MA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

4 Panduan Guru Jadilah Guru yang Baik John Milton Gregory merupakan penulis buku yang terkenal tentang Tujuh Hukum Mengajar. Inilah beberapa petunjuk yang perlu ...
Sat, 18 Oct 2014 22:15:00 GMT
I N S T R U M E N S U P E R V I S I D A N E V A L U A S I ...

I N S T R U M E N S U P E R V I S I D A N E V A L U A S I ...

1 2 3 4 NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR URAIAN KONDISI S K O R 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3. 2.3.1 3. 3.1 Tenaga pendidik 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Tersedia guru ...
Mon, 20 Oct 2014 00:51:00 GMT
Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik?

Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik?

lemah, kumpulan serdahana serta kumpulang cergas. Guru terpaksa memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan ...
Sun, 19 Oct 2014 20:48:00 GMT