Contoh Artikel Strategi Pembelajaran

PDF
DOC
PPT
PROFESIONALIME DIRI GURU ABSTRAK

PROFESIONALIME DIRI GURU ABSTRAK

Jurnal IPBA / Jilid 3 : Bilangan 2 104 Guru yang berpandangan progresif mampu memperkaya diri dengan pengetahuan, kemahiran dan trenda-trenda pengajaran-pembelajaran ...
Mon, 21 Jul 2014 16:58:00 GMT
5InovasiBahanPengajaran Prelim Flat - Official Website of ...

5InovasiBahanPengajaran Prelim Flat - Official Website of ...

KANDUNGAN Prakata vii 1 Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Strategi Permainan 1 Nurul Amirah Mohd Razali & Zaidatun Tasir 2 Pembelajaran Membaca ...
Sun, 20 Jul 2014 02:26:00 GMT
transformasi guru dalam pengajaran dan ... - e-Journal@UM

transformasi guru dalam pengajaran dan ... - e-Journal@UM

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 47 juku.um.edu.my JuKu TRANSFORMASI GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGENAI
Mon, 21 Jul 2014 09:13:00 GMT
MODEL PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

MODEL PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

adalah proses yang mendorong pelajar-pelajar membina interaksi ini. Bagi Gabay (1991), pembelajaran adalah komponen utama dari aktiviti timbal-balas, sebab hasil
Mon, 21 Jul 2014 05:09:00 GMT
KEBERKESANAN PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM PENGAJARAN DAN ...

KEBERKESANAN PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM PENGAJARAN DAN ...

35 ISSN: 2180-4842. Vol. 2, Bil. 2 (Nov. 2012): 32- 45 pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan (Mok Song Sang 2001). Hal
Wed, 23 Jul 2014 12:09:00 GMT
PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

KANDUNGAN 1. Pengenalan 1 2. Proses Penubuhan Tadika 3 3. Kajian Pasaran 7 4. Pendaftaran Tadika 14 5. Strategi Operasi Perniagaan Tadika 25 6. Strategi Pemasaran ...
Sun, 20 Jul 2014 11:59:00 GMT
APRESIASI PROSAPROSAFIKSI FIKSI - Direktori File UPI ...

APRESIASI PROSAPROSAFIKSI FIKSI - Direktori File UPI ...

PEMBELAJARAN APRESIASI PROSA-FIKSI Pendekatan dan Strategi Pembelajaran - Pendekatan terpadu - PAKEM Tujuan dan Segi yang harus Ditekankan dalam Pembelajaran
Mon, 21 Jul 2014 23:17:00 GMT
Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al ...

Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al ...

Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran 97 KAJIAN LITERATUR Amalan pengajaran yang berkesan berfungsi untuk menghasilkan pembelajaran
Tue, 22 Jul 2014 12:46:00 GMT
Pendidikan Islam Kursus Perguruan Lepas Ijazah di Institut ...

Pendidikan Islam Kursus Perguruan Lepas Ijazah di Institut ...

ATIKAN, 1(2) 2011 279 ZAHIAH HARIS @ HARITH MUSTAPHA KAMAL AHMAD KASSIM Pendidikan Islam Kursus Perguruan Lepas Ijazah di Institut Pendidikan Guru
Tue, 22 Jul 2014 07:24:00 GMT
SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ...

SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ...

iv KATA PENGANTAR Para 1 (kosong Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
Wed, 23 Jul 2014 04:24:00 GMT