Ciri Ciri Novel Terjemahan

PDF
DOC
PPT
SILABUS KELAS XI SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS KELAS XI SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XI Semester : 1 Standar Kompetensi : Berbicara 2. Mengungkapkan secara lisan informasi ...
Sat, 19 Jul 2014 04:43:00 GMT
STANDAR KOMPETENSI dan KOMPETENSI DASAR - Inovasi Pendidikan

STANDAR KOMPETENSI dan KOMPETENSI DASAR - Inovasi Pendidikan

STANDAR KOMPETENSI dan KOMPETENSI DASAR: 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matematika 4. IPA 5. IPS (Untuk digunakan dalam Unit 3: Telaah Kurikulum)
Thu, 17 Jul 2014 17:31:00 GMT
ANALISIS KOMPETENSI DAN PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN

ANALISIS KOMPETENSI DAN PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 63 Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar C. Perumusan Tujuan Pembelajaran
Fri, 18 Jul 2014 09:23:00 GMT
DASAR PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN ...

DASAR PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN ...

4 i) Peta Gambaran berlakar tentang permukaan muka bumi dan sebahagiannya yang mengambarkan ciri-ciri tertentu sesuatu kawasan itu seperti sempadan
Sat, 19 Jul 2014 00:54:00 GMT