Cara Penggunaan Spss 18

close
PDF
DOC
PPT
Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru-guru ...

Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru-guru ...

Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal. Mahyuddin Bin Arsat & Hasnisham Bin Khalip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
Sat, 20 Sep 2014 19:56:00 GMT
APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU ...

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU ...

50 1st International Malaysian Educational Technology Convention Jadual 2: Penggunaan komputer dalam pengajaran BM Pernyataan min SP Saya pernah menggunakan ...
Mon, 22 Sep 2014 08:12:00 GMT
A. Sampel Independen vs Sampel Berhubungan

A. Sampel Independen vs Sampel Berhubungan

2. Cara Analisis Tekan Menu Analyze Æ Compare means Æ t-test independent samples. Masukkan variabel yang hendak dianalsisis. Pada kolom Test Variabel(s), masukkan ...
Mon, 22 Sep 2014 08:55:00 GMT
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI ...

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI ...

ISSN. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ...
Sat, 20 Sep 2014 22:55:00 GMT
Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

/ 37 Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37 - 44 @2011 ISSN 0128-273 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam ...
Sat, 20 Sep 2014 02:31:00 GMT
AMALAN PENGURUSAN SUKAN DALAM MENINGKATKAN KECEMERLANGAN ...

AMALAN PENGURUSAN SUKAN DALAM MENINGKATKAN KECEMERLANGAN ...

gangsa ( Doha, 2006 ) dan 9 emas, 18 perak dan 14 gangsa ( Guangzhou, 2010 ). Manakala dalam Sukan Asia Tenggara ( SEA Games ) 68 emas, 52 perak dan 96 gangsa ( Brunei,
Sun, 21 Sep 2014 22:47:00 GMT