Buku Permainan Ketangkasan Untuk Anak Anak

CLOSE
PDF
DOC
PPT
PERKEMBANGAN ANAK USIA PRA SEKOLAH A. Pengertian Perkembangan

PERKEMBANGAN ANAK USIA PRA SEKOLAH A. Pengertian Perkembangan

inderanya. Pada masa ini, panca indera masih peka karena itu Montessori menciptakan bermacam – macam alat permainan untuk melatih panca inderanya (Yusuf ...
Fri, 29 Aug 2014 18:21:00 GMT
BELAJAR SAMBIL BERMAIN LINAH BINTI SUMMASE ABSTRAK

BELAJAR SAMBIL BERMAIN LINAH BINTI SUMMASE ABSTRAK

Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009,ms.92-101 Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009/ 13 Nov. 2009/ IPGM KBL
Mon, 01 Sep 2014 04:55:00 GMT
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN SEKOLAH ...

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN SEKOLAH ...

rancangan pelajaran tahunan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5 minggu tunjang,tajuk & nilai objektif kemahiran / isi kandung
Sun, 31 Aug 2014 02:12:00 GMT
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

rancangan pelajaran tahunan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 6 minggu tunjang, tajuk & nilai objektif kemahiran / isi kandung
Fri, 29 Aug 2014 06:32:00 GMT