Panduan Penggunaan Spss Versi 17

PDF
DOC
PPT
MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

Dilarang menggandakan seijin tim penyusun 9 Keterangan : a) Title bar merupakan nama dari judul SPSS yang sedang dibuka. Pada umumnya, nama yang diberikan oleh SPSS ...
Tue, 29 Jul 2014 00:35:00 GMT
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik ...

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik ...

Ujian T telah dijalankan untuk mengenalpasti sama ada perbezaan jantina mempengaruhi persepsi mereka terhadap faktor minat mempengaruhi pencapaian akademik mereka.
Thu, 31 Jul 2014 19:24:00 GMT
Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti ...

Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti ...

Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pengaruh Amalan Pemakanan, Amalan Riadah, Amalan Pengurusan Masa Dan Amalan
Fri, 01 Aug 2014 03:38:00 GMT