Panduan Penggunaan Spss Versi 17

CLOSE
PDF
DOC
PPT
MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

MODUL SPSS 17 - UPKFE UNDIP

Dilarang menggandakan seijin tim penyusun 9 Keterangan : a) Title bar merupakan nama dari judul SPSS yang sedang dibuka. Pada umumnya, nama yang diberikan oleh SPSS ...
Wed, 20 Aug 2014 00:02:00 GMT
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik ...

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik ...

Ujian T telah dijalankan untuk mengenalpasti sama ada perbezaan jantina mempengaruhi persepsi mereka terhadap faktor minat mempengaruhi pencapaian akademik mereka.
Wed, 20 Aug 2014 13:09:00 GMT
TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI - Welcome to ...

TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI - Welcome to ...

Pihak Kerajaan Di samping itu juga dapatan kajian juga boleh menjadi maklumat sokongan tambahan dan panduan kepada Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan ...
Thu, 21 Aug 2014 00:58:00 GMT